Doelen stellen is belangrijk voor je loopbaan

14 mei 2018

Foto

Het stellen van doelen. Tijdens het begeleiden van ‘mijn’ loopbaankandidaten heb ik het er regelmatig over. Telkens weer blijkt dat mensen het stellen van doelen lastig vinden. Laatst had ik een gesprek met een opdrachtgever over duurzame inzetbaarheid. Ook hier geld…(samen) doelen stellen en op tijd beginnen. Hier schuilt het succes. Tijdig ontwikkelgesprekken voeren en de medewerker doelen laten stellen. Zo creëer je gewenste mobiliteit. En als er op tijd wordt gestart kan er gestuurd worden naar een gewenst concreet doel.

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things” zei Albert Einstein.

Het stellen van doelen is namelijk fundamenteel voor succes en geluk. Onderzoek heeft een direct verband aangetoond tussen het stellen van doelen en verbeterde prestaties in het bedrijfsleven.
Daarnaast zorgt het stellen, herzien en behalen van doelen voor langdurig geluk en tevredenheid over jet leven. Het heeft een positief effect op werkmotivatie en werktevredenheid maar er zijn maar weinig mensen die hier daadwerkelijk bewust mee bezig zijn. Ik vraag iedereen hier over na te denken; wat is jouw carrièredoel en waar moet een goede doelstelling aan voldoen. Een doel zorgt voor duidelijkheid. Hoe weet je wat je moet doen als je niet eens weet wat je wilt bereiken? Precies. Wanneer je een doel hebt geformuleerd kan het richting geven aan jouw carrière. Onze gedachten en bijbehorende emoties worden bepaald door onze doelen, de aard van onze doelen en de status van het bereiken ervan. Het hebben van doelen heeft zelfs een positief effect op je levensverwachting!
 
Stel jezelf doelen voor de korte en langere termijn. Zorg dat deze bepalend kunnen zijn voor jouw leven. Wat maakt je enthousiast? waar voel je je goed bij? Wat motiveert je en geeft je vervulling wanneer je het doel hebt behaald? Wat wil je verwezenlijken? Zet ze vervolgens op papier. Vergeet niet:

  • Een goed doel is specifiek: wat, waar, wanneer, wie, waarom.
  • Een goed doel is meetbaar: door jouw progressie te meten blijf je gefocust en gemotiveerd om het doel te behalen. Je kunt dan een gevoel van voldaanheid krijgen, wat dient als een beloning voor het harde werk.
  • Een goed doel is acceptabel: nodigt het uit tot actie? Komt er energie los?
  • Een goed doel is realistisch: het herzien van doelen is net zo belangrijk als het opstellen van doelen.

Wanneer een doelstelling niet realistisch is kan dit namelijk voor veel frustratie zorgen. Het verschil tussen het gewenste eindresultaat en de huidige situatie herinnert je er continu aan dat je je doel nog niet hebt behaald, Je bent continu bezig met de toekomst en niet met het hier en nu. Daar wordt je niet gelukkig van.

Tip: zorg voor uitdagende doelen…..dit is beter van makkelijke doelen. Hier ligt een verklaring voor het feit dat mensen niet gelukkig zijn in een baan met weinig variatie. Door routine verdwijnt de uitdaging. Dus jouw doel mag best complex en uitdagend zijn. Ten slotte dient een doel tijdgebonden te zijn, Zonder deadline is er geen urgentie om  het doel te behalen en dus geen motivatie. Samenvattend kunnen we concluderen dat het stellen van doelen bepalend kan zijn voor jouw carrière en dus jouw leven. Daarom is het van belang dat je weet wat jouw doel is, waarom het jouw doel is en dat het doel correct gesteld is.
 
Mijn doel van dit schrijven is je uit te dagen: Denk eens na……wat zijn jouw loopbaandoelen?


0 reacties