Tarieven

De tarieven voor loopbaanbegeleiding lopen sterk uiteen en de trajecten verschillen vaak van inhoud. De investering ligt echter tussen de €2.000,- en de €5.000,-. Stay Matched wil bedrijven, medewerkers en particulieren eerlijk bedienen en kan door de kostenstructuur en efficiëntie de diensten erg aantrekkelijk aanbieden. Kwaliteit, maatwerk én lage investeringskosten gaan bij Stay Matched dan ook heel goed samen! Hieronder geven we enig inzicht. De genoemde bedragen zijn exclusief btw, locatiekosten en reiskosten.

HRM ondersteuning voor het Klein en Midden Bedrijf

HR ondersteuning is een product dat staat of valt met integriteit, de bekende ‘klik’ en samenwerking. Een kennismakinggesprek is dan ook noodzakelijk. M.b.t. samenwerking zijn er bij Stay Matched twee mogelijkheden:

  • Een jaarabonnement van € 400,= waarbij er maandelijks zal worden gefactureerd. Alle werkuren zullen worden bijgehouden in een Excel overzicht. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. Voor het middenbedrijf is het abonnement gerelateerd aan de intensiteit van de service. Vooraf zal er een goede inschatting worden gemaakt.
  • Inhuur op basis van het vaste uurtarief á € 75,-. Elke maand zal er een factuur worden opgesteld waarin een urenspecificatie is opgenomen. Reiskosten: € 0,35 pk.

Eenmalige specifieke opdracht.

Er kunnen diverse redenen zijn om een valide test te laten afnemen maar omdat deze qua inkoopprijs erg onderling verschillend zijn kunnen we niet alle kosten inzichtelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een competentiescan
  • een beroepskeuzetest
  • capaciteitentest of
  • vaardigheidstest
  • enz.

Neem voor de mogelijkheden contact op met Stay Matched.

Voor particulieren

Loopbaantrajecten

Vanuit de gedachte dat loopbaanbegeleiding voor iedereen toegankelijk moet zijn, zal er vooraf in overleg een afspraak gemaakt worden over de kosten. Voor elk budget is begeleiding mogelijk.

Sollicitatiepartner

Het overeengekomen uurtarief.

(tips adviezen, vragenlijsten, opdrachten, sparringpartner.)

  • voor aanvang dient een dagdeel te worden voldaan;
  • alle activiteiten in een gespecificeerd overzicht;
  • PAPI, testen en de Loopbaanscreener worden apart gefactureerd.

“Het budget, de duur en intensiteit van het traject, de sector waarin iemand werkzaam is en de afstand tot de arbeidsmarkt zijn bepalend voor de kosten van het traject”.