Strategische personeelsplanning én andere werkwijzen

27 dec 2015

Foto

Strategische personeelsplanning is een effectief hulpmiddel om te sturen op een toekomstproof personeelsbestand. Door tijdig te signaleren wat de impact van de omgeving is op het werk en wat dit vraagt van mensen, Door tijdig te zorgen dat mensen zich blijven ontwikkelen en up-to-date zijn in hun vak, door te werken aan plan B als functies krimpen én door in de basis van de organisatie een gezond mate van flexibiliteit op te bouwen.
Steeds vaker gaat een SPP niet alleen meer over ‘de juiste mens op de juist plaats op het juiste moment’ (kwaliteit en inzetbaarheid), maar ook over de vraag: hoe zorg ik voor een wendbare en lenige organisatie?
HR zal visie moeten tonen en zich opstellen als strategische business partner door de flexibilisering als prioriteit op de agenda van het managementteam te krijgen. Dit alles met het doel om te voorkomen dat de organisatie de aansluiting met de snel veranderende wereld verliest. Ik zie steeds meer organisaties waarin vaste takenpakketten en functies vervagen. Mensen worden meer en meer losgeweekt van hun stoel en in wisselende teams vervullen zij uiteenlopende rollen. Weg met die gedetailleerde functiebeschrijvingen en meer letten op talenten en competenties van werknemers. Weg met managementlagen, beslisbomen en eilandencultuur. Hallo.. kortere procedures en processen. Hallo vertaling van de organisatievisie naar zichtbaar gedrag. Hallo kwalitatieve managers met een authentieke leiderschapsstijl. Hallo organisaties die zijn gestoeld op vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid en…..Hallo organisaties waarin het gaat om menselijke waarden in plaats van om systemen en structuren.
Maar ……..wat betekent dit eigenlijk voor de HRM- professionals?

0 reacties