Thuiswerken

5 mei 2020

Foto

Door de Corona crisis werk ook ik al bijna 8 weken ft vanuit huis. En omdat het een actueel (maatschappelijk) onderwerp is heb ik mij verdiept in een aantal onderzoeken die zijn gedaan op het gebied van het thuiswerken en dat leverde interessante informatie op.

Ruim 1 op de 5 werknemers werkt gemiddeld minstens één dag in de week vanuit huis, blijkt uit onderzoek. 10 jaar geleden was dit slechts 15%.
Werkte men in 2004 nog gemiddeld 6,5 uur per week thuis, in 2014 was dat al toegenomen tot ruim 8 uur. Kortom, thuiswerken neemt vooral aan populariteit toe in bepaalde sectoren. Maar hoe fijn en praktisch is dat? De 6 opvallendste feiten over thuiswerken op een rij:


Bij een promotie vergeten
Werknemers die regelmatig thuiswerken maken minder vaak promotie dan de collega’s die altijd op kantoor werken. Wie veel tijdens kantooruren op de werkvloer is, wordt als verantwoordelijk en betrouwbaar gezien. Ben je ook buiten de reguliere werktijden regelmatig zichtbaar aan het werk, dan levert je dat ook nog de status ‘toegewijd’ op.

Meer zichtbaar zijn
Veel managers zijn zich niet bewust dat ze deze labels op hun werknemers plakken puur op basis van het aantal uren dat ze diegene op kantoor zien. Oftewel, een werknemer die vrijwel nooit zijn kpi’s haalt maar wel altijd op kantoor is, wordt betrouwbaarder en verantwoordelijker ingeschat dan zijn collega die altijd bovengemiddeld presteert, maar grotendeels vanuit huis werkt.

Thuiswerken helpt de werk-privébalans niet
Vaak wordt aangegeven dat thuiswerken ideaal is voor balans. Maar in de praktijk blijkt thuiswerken nauwelijks de druk op het privéleven te verlichten. Belangrijkste redenen om toch vanuit huis te werken zijn overwerk en beter kunnen concentreren en/of efficiënter kunnen werken. Slechts 11 procent werkt thuis om de reistijd te verminderen en 8 procent noemt het combineren van zorg en werk als reden om thuis te werken.

Te veel overwerken
Belangrijke reden waarom de werk-privébalans niet verbetert bij thuiswerken is omdat veel thuiswerkers (deels) overwerken (gemiddeld 15 procent van hun werktijd). En dat overwerk gaat vaak gepaard met het ervaren van een hoge werkdruk.
Bovendien geven werknemers die incidenteel thuiswerken het vaakst aan dat hun werk- en privéleven minder in balans is. Zo’n 36 procent van de deze groep geeft aan het werk weleens te verwaarlozen vanwege de familie.

Thuiswerkers voelen zich achtergesteld
Thuiswerkers voelen zich vaker achtergesteld bij hun collega’s die wel op kantoor werken. Dat blijkt uit  52% van hen zegt – af en toe – thuis te werken. Maar als ze dat doen, voelen ze zich niet gelijk behandeld.
De thuiswerkers vrezen dat er over hun geroddeld wordt, dat er informatie wordt achtergehouden en dat niemand hun belangen behartigt. Soms hebben ze zelfs het idee dat hun positie wordt ondermijnd. Bovendien merken ze dat problemen minder snel worden opgelost dan als ze op kantoor hadden gezeten.

Meer contact blijven houden
Gelukkig geven diezelfde werknemers ook aan wat er moet gebeuren om weer meer betrokken te raken. Zo vinden ze het belangrijk dat collega’s beschikbaar zijn op het moment dat zij aan het werk zijn. Niet vreemd is dat de thuiswerkers veel belang hechten aan Microsoft Teams (opvolger skype business), ZOOM en andere digitale communicatiemiddelen. En ook de telefoon prefereert boven e-mail. Andere aanbeveling is om het contact met de thuiswerker niet te beperken tot werkzaken, maar ook af en toe te informeren naar de persoonlijke omstandigheden. Het feit dat je elkaar niet meer tegenkomt bij de koffieautomaat, betekent dus niet dat je ook het bijbehorende praatje achterwege kunt laten. En als iemand dan eens op kantoor is, wordt regelmatig één-op-één-contact met de teammanager ook erg gewaardeerd.

Jongeren zijn productiever op kantoor
48% van de werknemers onder de 35 jaar vindt zichzelf productiever op kantoor. Dat blijkt uit – onder 1.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk. Opvallend is dat van de oudere generatie, werknemers van 55 jaar of ouder, slechts 19% zichzelf productiever op kantoor vindt dan thuis. Een generatiekloof dus. Maar wel een opvallende.
Uit het onderzoek komt echter een logische verklaring naar voren: jonge werknemers hebben het gevoel zich nog te moeten bewijzen. Daarnaast hebben ze meer behoefte aan face-to-face-ondersteuning van collega’s. En dan is het lastig als 28% van de respondenten aangeeft collega’s lastig te pakken te krijgen als ze niet op kantoor werken. Voor oudere werknemers is thuiswerken juist een uitkomst, omdat ze hun tijd efficiënter kunnen indelen en kunnen combineren met de verantwoordelijkheden die ze thuis hebben.

Thuiswerkers productief als ze goed worden gefaciliteerd
Er kleeft een risico in werknemers veel laten thuiswerken zonder dat goed te faciliteren. Denk aan verouderde soft- en hardware waardoor werknemers geregeld te kampen hebben met computerproblemen. En ook het lastig of geen toegang krijgen tot bedrijfsdata op afstand doet afbreuk aan de productiviteit. En dan is er nog het risico op arbeidsgerelateerde klachten als de thuiswerker ‘gewoon’ aan de keukentafel werkt in plaats van een arboverantwoorde werkplek.
 

Conclusie
Een econoom heeft onderzocht dat thuiswerken een bedrijf veel oplevert: 1.600 euro per jaar!
De belangrijkste oorzaak: de thuiswerkers waren 13% productiever dan degenen die dagelijks naar kantoor kwamen. Ze begonnen vroeger, namen minder lang en vaak pauze en konden zich beter concentreren.
Ander voordeel? De thuiswerkers haalden meer voldoening uit hun werk en waren minder vaak geneigd hun baan op te zeggen. 
Maar dan moet je als werkgever wel de juiste randvoorwaarden scheppen. Denk daarbij aan de juiste devices, software, toegang tot bedrijfsdata, (online) communicatiemiddelen en de werkplek zelf. Een last but not least..een passende leiderschapsstijl.
 
                                    “SUCCES ALLEMAAL IN DIT LASTIGE CORONA TIJDPERK”. 

 
Bronnen:
SCP
CBS
Nicolas Bloom, econoom aan Stanford University
Maintel – specialist in bedrijfscommunicatie
Daniel Cable en Kimberley Elsbach, professoren aan de London Business School
Het onderzoek van HBR onder 1.153 Amerikaanse werknemers.
Onderzoek van Konica Minolta


0 reacties