Duurzame inzetbaarheid

15 sep 2015

Foto

Het huidige overheidsbeleid is gericht op arbeidsdeelname. Daarbij hebben werkgevers een belangrijke rol, namelijk investeren in het personeel. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat deze investering in duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij werkgevers de afgelopen 10 jaar steeds minder prioriteit heeft. De economische crisis heeft hier ongetwijfeld mee te maken. Als er wordt gekeken naar de omzet dan is er in 2011 bij zo’n 40% van de bedrijven een duidelijke daling te zien van de investeringen.In 2013 ligt dit aantal zelfs op 47%. Daarnaast is ook de in-en uitstroom van personeel in 2012 ten opzichte van 2010 veranderd. Werknemers bleven namelijk vaker bij dezelfde werkgever. In 2012 is de uitstroom groter dan de instroom. Dit geldt vooral voor de sectoren bouwnijverheid en de overige dienstverlening. Hoe kunnen werkgevers meer flexibiliteit creëren? Door het inhuren van personeel, de payrollconstructie, taakrotatie maar ook zeker werken met een ‘vaste’ flexpool. Denk dan bijvoorbeeld aan het, op afroep, inhuren van een opleidingsadviseur, een casemanager, een loopbaanbegeleider of een HR allrounder. Zeker voor MKB bedrijven is dit erg interessant. Professionaliteit (kennis en kunde) op het moment dat je dit nodig acht. Het grootste voordeel?  Lage kosten en een effectieve inzetbaarheid..
Wat trouwens ook blijkt uit het SCP onderzoek is, dat werkgevers steeds meer een hogere prioriteit geven het behouden van oudere werknemers. Er wordt namelijk steeds positiever gedacht over het doorwerken na je zestigste levensjaar!

0 reacties