een actief verzuimbeleid wordt nog belangrijker –> stijging UWV premies

24 okt 2017

Foto

Forse stijgingen in de UWV-premies voor kortdurende ziekte (Ziektewet) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WGA) raken in 2018 duizenden werkgevers in hun portemonnee. Gemiddeld genomen blijven de premies ongeveer gelijk, maar de sectorale en individuele premies verschillen sterk van elkaar.
Belangrijk? Ja, want voor arbeidsongeschikte werknemers zijn werkgevers tot 10 jaar financieel verantwoordelijk. Inclusief 2 jaar loondoorbetaling = 12 jaar!
De stijging is met name te zien in het personenvervoer en in de algemene industrie. Bijna 30%! Het is toeval maar in de hout- en emballage-industrie (600 MKBérs) daalt het percentage met 30%. Een tip is dus om niet te kijken naar de gemiddelde premie maar naar de branche.
 
De privaatverzekeraars doen het beter dan het UWV las ik laatst maar ik denk dat ze de middelen gewoon niet hebben. Er is bij het UWV erg bezuinigd over de afgelopen jaren. Toch vraag ik mij af, waarom niet meer bedrijven gewoon de zieke medewerker zelf in dienst houdt. Ja, er dient een budget te zijn voor re-integratie-inspanningen en de kennis moet in huis zijn maar wordt je ook geen eigen risico drager omdat je zelf meer regie wil? En niet alleen vanwege het premie verschil? Er wordt bijna in alle gevallen samengewerkt met een arbodienst. En het niveau van casemanagement (managers) is de laatste jaren fors toegenomen. Zelf zet ik graag in op Eigen Regie en het Gedragsmodel en ik kijk verder dat alleen naar de uitvoering van Wet Poortwachter. Je zou de kosten van een privaatverzekeraar kunnen besparen en kunnen laten opgaan in een actief ziekteverzuimbeleid. En je zou een verbinding kunnen maken naar individuele ontwikkeling (duurzaam inzetbaarheid en/of vitaliteitsbeleid). Vanuit ervaringsfeiten weet ik dat het beïnvloedbaar verzuim vaak (te) hoog is. Gek genoeg is dit positief want daar kun je wat aan doen!

Als je écht de eigen regie wil houden levert dit veel op: een positief imago, aantoonbaar werken aan duurzaamheid, het vergroten van de inzetbaarheid van de mensen, het voorkomen van een overgang naar de WGA (hogere premie) en échte aandacht voor je werknemers.Het kan verstandig zijn om de mogelijkheden te onderzoeken een werknemer in een andere functie kan re-integreren zodat deze niet ziek uit dienst hoeft te gaan. Immers als eigen risicodrager betaal je de ZW-uitkering en ben je geen eigen risico drager kan je premie stijgen door het uit dienst treden van zieke werknemers.
Indien een actieve, adequate re-integratie begeleiding achterwege blijft zal een werkgever hoe dan ook de rekening er voor betalen. Hier ligt nog een missie richting HR adviseurs die zich dit onvoldoende realiseren. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt de werkgever een lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie (overheid) maar als er niet tijdig geanticipeerd wordt op de instroom wordt de premie bijgesteld.
Loopbaanbegeleiding is een uitstekend instrument om te voorkomen dat de medewerker ziek uit dienst treedt. Dit draagt bij aan een nieuw perspectief!

Wat is de meerwaarde hierin van een private partij in dit verhaal eigenlijk? Dit kost ook geld en er valt weinig te sturen. En….ik mag het eigenlijk niet zeggen maar de meeste private partijen zijn gericht op een snelle toetreding naar de WW en niet op het vinden van een nieuwe baan (een duurzame re-integratie op de arbeidsmarkt). 


0 reacties