grote veranderingen op werkvloer en dat in 10 jaar tijd!

9 dec 2016

Foto

Tien jaar geleden dachten werknemers en werkgevers totaal anders over een aantal werkgerelateerde zaken dan ze in 2016 doen. 
Tien jaar geleden vonden werkgevers het bijvoorbeeld belangrijk om beleid op te stellen waarin e-mails werd gereguleerd. Zowel wat betreft gebruik als de inhoud van e-mail. Driekwart van de organisaties deed dat. Ook ik heb indertijd hierover beleid geschreven. Nu is dit aantal gehalveerd, slechts een derde van de ondervraagden zegt nog een dergelijk beleid te hanteren. Zelf vind ik bijvoorbeeld ook d terugbetalingsregeling bij een studie niet meer van deze tijd. Proberen medewerkers op deze manier vast te houden moet je als organisatie volgens mij ook niet willen. Dit is een verkeerde motivatie.

Nog even terug naar het internetgebruik van werknemers; Er is meer vertrouwen. In 2006 monitorde driekwart van de bedrijven of werknemers of er bepaalde websites werden bezocht, nu doet slechts een kwart van het algemeen management dat nog. Herkenbaar onder de ervaren HR managers onder ons is dat er in 2006 vaker technologie gebruikt werd om websites te blokkeren, 65% van de ondervraagden deed dat toen, nu is dat nog maar 30%! 
Maar niet alleen het monitoren van online is aan verandering onderhevig geweest. Ook zijn meer werknemers in 2016 van mening dat hun werkgever hen helpt op het juiste carrièrepad te komen.
14% meer werknemers zijn die mening nu toegedaan dan tien jaar geleden het geval was. Ook zegt in 2016 21% meer werknemers dan in 2006 hun huidige baan te prefereren boven een gelijksoortige baan bij een andere werkgever. Dit is een interessant percentage.
           
Ook bij werknemers zelf zijn er veranderingen; veel gaan nu anders om met stress dan tien jaar geleden. Waar eten indertijd een veel gehanteerde manier was om met stress om te gaan, eet nu 19% minder werknemers hun stress weg. En 5% meer werknemers proberen hun stress te beheersen door te sporten. Dergelijke veranderingen vinden niet plaats van het ene op het andere moment, maar vereisen wel wendbaarheid van zowel werknemers als werkgevers. En medewerkers moeten dus wendbaar zijn om zich aan te aan te kunnen passen aan voortdurend wijzigende omstandigheden. Door focus op de klant, scholing, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking zijn medewerkers wendbaarder. Dit moet ook wel wat veranderingen volgen elkaar snel op.

 Bron; onderzoek uit BambooHR


0 reacties