loondoorbetaling bij ziekte

5 dec 2015

Foto

Werkgevers betalen nu nog twee jaar lang loon door aan zieke werknemers. Het CDA wil dit inkorten tot acht weken, waarna de zieke werknemer bijna twee jaar lang een uitkering ontvangt, betaald uit een basisverzekering. Met het plan wil het CDA vooral het mkb helpen.
Voor die bedrijven is het volgens Buma en Heerma vaak veel te duur om ziek personeel twee jaar lang door te betalen. De geroutineerde HRM’ers onder ons, hadden dit bij de invoering van de regeling al zien aankomen. De regeling moet er ook voor zorgen dat het voor mensen aantrekkelijker wordt om te starten als zzp’er. Het feit dat ze teveel moeten betalen voor een verzekering tegen ziekte en langdurige arbeidsgeschiktheid zou hen nu nog weerhouden. Toch wordt er gedacht dat dit plan het aantal flexwerkers zal verminderen en er weer meer duurzame arbeidsrelaties zullen ontstaan: De arbeidsparticipatie van 55-plussers zou worden  bevorderd en de uitstoot naar flexcontracten zal verminderen. HUH? Eigenlijk is paradoxaal; graag meer flexwerkers maar toch ook hopelijk weer meer mensen in vaste dienst. Wat is nu precies de doelstelling? Oudere werknemers direct koppelen aan ziekte en uitval, wat veelal wordt gedaan, vind ik trouwens niet correct. Wel, is de belasting op arbeid te hoog en zijn alle risico’s in de afgelopen jaren afgewenteld op de werkgever. Natuurlijk is het MKB voorzichtig met het aannemen van mensen in vaste dienst. Laten we het “sociaal” stelsel nu eens in zijn geheel goed hervormen.
Ik heb de indruk dat nu nog steeds de kaasschaaf gehanteerd wordt en dat de regelingen niet goed aansluiten; Soms een onsje meer of minder. Gewoon arbeid minder belasten…of is dit te simpel?

0 reacties