Wat zijn de 21st Century Skills?

17 okt 2015

Foto

Op 13 oktober was er een inspirerende workshop van het HCO over de 21st Century Skills. Het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is het grootste onderwijsadviesbureau voor scholen en kindcentra in Den Haag en omgeving. De activiteiten van het HCO sluiten aan bij de meest recente onderzoeksresultaten op onderwijskundig gebied.

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Tenminste, die beweegt idealiter mee met deze dynamiek. In de kenniseconomie die Nederland is, leiden we onze leerlingen op dit moment op om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak, want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? 80% van de leerlingen die nu primair onderwijs genieten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen! Welke kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige banen nodig hebben, is bijna onmogelijk op dit moment in te schatten. Toch houden wereldwijd meerdere groeperingen zich bezig met dit vraagstuk: Welke competenties hebben de huidige leerlingen, die onze toekomstige werknemers zijn, nodig in de 21st eeuw? Over één punt is iedereen het eens: 21st century skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en mediawijsheid.  Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken.

In het bijzijn van 21 Bedrijfscoaches van het ROC/Mondriaan werden we meegenomen in een verkenning van wat deze vaardigheden inhouden. Het onderwijs doet zijn best en er is progressie maar heeft nog een lange weg te gaan om onze leerlingen te onderwijzen in de 21st Century Skills. Het was een interessante workshop waar ik echt bekend werd met de term: Conatieve vaardigheden: Zelfkennis en Bewust sociaal.
Wat de vaardigheden van de 21 eeuw zijn?: samenwerken, probleem oplossen, ICT geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden.
 
Tony Wagner is een soort visionair als het gaat over vernieuwingen in het onderwijs en heeft de uitspraak gedaan: Kennis is een grondstof en overal verkrijgbaar“. Hoe denken jullie daarover?


0 reacties