Loopbaancoaching voor medewerkers

Om een idee te krijgen wanneer loopbaancoaching voor jou interessant zou kunnen zijn, kun je eens kijken naar de volgende vier situaties.

  1. Je haalt al enige tijd geen voldoening meer uit het werk: hoe krijg je zicht op je capaciteiten en talenten en hoe maken we een plan van aanpak om hier uitvoering aan te geven?
  2. Je wil graag zicht krijgen op de mogelijkheden voor een volgende loopbaanstap: hoe krijg je inzicht in je mogelijkheden en hoe maken we een plan van aanpak om het in concrete actie om te zetten?
  3. Je bent al geruime tijd in dienst in dezelfde functie. In overleg met je werkgever heb je besloten om de interne mobiliteit te vergroten: hoe krijg je zicht op de capaciteiten en je potentie en hoe maken we een plan dat ons helpt om je te ontwikkelen binnen je mogelijkheden?
  4. Je hebt geen interne doorgroeimogelijkheden meer: hoe kunnen we je ondersteunen op je externe oriëntatie en de aanpak daarvan?

Na een loopbaancoachingstraject heb je:

$

Duidelijker zicht op je eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen

$

Beter zicht op eigen functioneren en ambitie

$

Een realistisch toekomstperspectief

$

Vergroting van je kans op een (andere) passende baan

$

Handvatten om je eigen koers te bepalen

$

De motivatie om aandacht aan de juiste zaken te schenken om succesvol te worden en blijven

Elk loopbaanbegeleidingstraject bij Stay Matched is uniek, want elke medewerker is uniek maar toch ook in grote lijnen gelijklopend vanwege de terugkerende fasen die worden doorlopen:

  • De aanvraag en Oriënteren (intake),
  • Onderzoeken (zelfanalyse),
  • Ontdekken (mogelijkheden) en
  • Ondernemen (Zelfregie)

Om enig inzicht te geven hieronder drie trajecten als voorbeeld

Het succes van een loopbaantraject op maat zit in de kracht van de driehoeksamenwerking, tussen medewerker, opdrachtgever en de loopbaanprofessional van Stay Matched.

Oriënterend

Beeldvorming & ordening (2 tot 4 gesprekken)

Bij een loopbaanvraag die sterk oriënterend is op zowel persoonlijk als professioneel vlak, wordt er eerst beknopt aandacht besteed aan de beeldvorming en de ordening. Afhankelijk van de specifieke doelstelling van de medewerker worden voor dit traject de benodigde hulpmiddelen uit deze fases geselecteerd en ingezet. Te denken valt aan het voeren van ontwikkelgesprekken.

Adviserend

Beeldvorming, ordening & meningsvorming (5 tot 7 gesprekken)

Als een loopbaanvraag naast een oriënterend karakter ook een aanzet moet geven tot een persoonlijk ontwikkelplan, dan wel een plan van aanpak voor de arbeidsmarkt, wordt er uitvoerig aandacht besteed aan de beeldvorming en de ordening. Deze fases kunnen niet worden overgeslagen en vragen meer tijd. De benodigde hulpmiddelen worden geselecteerd en ingezet. Verder wordt er aan het eind een Loopbaanadvies-rapportage gemaakt met een opleidingsadvies en actieplan.

Activerend

Arbeidsmarkt & training (4 tot 6 gesprekken)

Bij een medewerker die zelfstandig, dan wel vanuit een eerder traject, voldoende inzicht heeft gekregen in zichzelf en zijn/haar loopbaandoelen alsmede een plan van aanpak heeft, kan met hulpmiddelen de bovenstaande fases overslaan.

Succes is de voldoening die je krijgt door het waarmaken van je dromen.