Ontwikkelgesprekken

 Een krachtig ontwikkelgesprek is een fantastische manier om snel en op efficiëntie wijze belangrijke informatie te verkrijgen, die richting geeft aan persoonlijke ontwikkeling. ​Dit instrument geeft ook een globaal inzicht in de groeicapaciteit: algemeen potentieel voor verdere professionele ontwikkeling, leiderschapspotentieel en leerwerkpotentieel.

Een ontwikkelgesprek is vooral interessant als je:

  • Jezelf verder wil ontwikkelen;
  • Een mismatch ervaart tussen willen en doen;
  • Niet goed functioneert in je huidige werkomgeving/takenpakket;
  • Werk zoekt;
  • Wil terugkeren naar werk;
  • Zekerheid wil tussen beroep en studie;
  • Start op de arbeidsmarkt;
  • (Opnieuw) een beroepskeuze wil of moet maken.

Werkwijze

Je vult een professionele vragenlijst (zelfassessment) in, met een theoretische en verantwoorde onderbouwing. Daarna plannen we een feedbackgesprek in waarin we de bevindingen bespreken. Je ontvangt een coachingsrapport. Dit is een goed praatstuk voor een vervolggesprek met je manager én een goed uitgangspunt voor een persoonlijk ontwikkelplan.

Herijking / B functie

Tijdens onze eerste ontmoeting heb ik mijn probleem voorgelegd en Chrystal wist al heel snel de essentie van mijn loopbaanvraag te concretiseren uit al mijn verhalen. We gingen enorm intensief aan de slag, ik werd aan het werk gezet, ik werd op de proef gesteld, uitgedaagd en niet onbelangrijk, mijn soms koppige opvattingen werden eenvoudig van repliek gediend door Chrystal.

Na onze eerste sessie was er voor mijn gevoel genoeg ruimte om wederzijds kritiek te uitten over “elkaars functioneren” binnen het proces, wat zowel Chrystal als ikzelf volgens mij heel erg ter harte hebben genomen. Deze vrijheid om ook dit te kunnen delen gaf mij veel vertrouwen in het proces. Met de oefeningen die Chrystal me gaf ze me ten eerste handvaten voor mijn sollicitatieproces en ten tweede werd ik hierdoor gedwongen steeds concretere dromen, ambities, plannen, acties etc te formuleren. Met name dit laatste was voor mij echt een soort dood punt waar Chrystal me doorheen heeft geholpen, ik zat inmiddels op een punt waarbij ik überhaupt niet meer naar vacatures zocht. Ook de RET methode en andere “coping strategieën” die we besproken hebben daarbij geholpen om minder te blijven hangen in mijn gevoel van teleurstelling.

Samengevat heeft Chrystal mij geholpen de wijzer van mijn kompas weer te kalibreren, veel tips voor het sollicitatieproces gegeven en me misschien in zekere zin ook wel de “trap onder mijn kont” gegeven die ik ergens nodig had. Ik ga weer volle goede moed en voor mijn gevoel beter gewapend de strijd aan om mijn korte en lange termijn doelen te bereiken. Ik kijk dan ook met veel voldoening en positieve gevoelens terug op onze sessies.

Teun B.

Kunsthistoricus, Amsterdam

Arbeidsmarktoriëntatie

Chrystal was mijn loopbaancoach. Mijn doel: het vinden van een baan. Chrystal heeft mij opdrachten gegeven waar ik thuis mee aan de slag moest. Dit waren opdrachten zoals het uitzoeken waarom juist ik degene was die een bedrijf wil hebben. Ook moest ik gaan zoeken naar passende vacatures. De uitgewerkte opdrachten hebben we besproken tijdens onze afspraken. De aanpak om thuis opdrachten maken vind ik goed. Zo kon ik in mijn eigen tijd aan de slag gaan en konden we de loopbaanafspraken nuttig gebruiken door de opdrachten te bespreken.

Als laatste heeft Chrystal een adviesrapport geschreven. Het is erg handig om dit terug te lezen omdat er veel informatie op je af komt en zo kan je het nog eens terug lezen. Ook komt duidelijk naar voren wie ik ben en op welke manier ik het beste aan de slag kan. De gesprekken hebben mij een hoop opgeleverd. Inzicht hoe ik het beste een sollicitatie kan aanpakken; Het schrijven van een sollicitatiebrief en het opstellen van een opvallend C.V. Chrystal heeft me een hele andere kijk gegeven op het solliciteren en heeft mij goed op weg geholpen naar het vinden van een baan.

S.V.

Student Maatschappelijke dienstverlening

Andere passende baan

Wanneer je, zoals ik, al twee jaar zonder werk bent, word je enorm teruggeworpen op jezelf. Eenmaal het rouwproces van het verliezen van je baan doorlopen, begint de tijd van herstel. Zelf heb ik dit als meest belangrijk ervaren: opnieuw ontdekken wie je bent en Na een aantal teleurstellingen na mijn afstuderen heb ik de werkelijkheid van een werkzoekende starter in laagconjunctuur ervaren. Samen met mijn ambitie vervloog mijn focus en motivatie steeds meer, de richting op mijn kompas was helemaal zoek. Mijn vader stelde voor eens een aantal sessies met Chrystal te beleggen.
gaan zien waar je kracht én je zwakte ligt. Wanneer je hierin niet slaagt, kun je het met die baan ook wel schudden want een toekomstige werkgever heeft zo door wat voor vlees hij in de kuip heeft.

Met betrekking dot dit punt ben ik bij Chrystal terecht gekomen en zij heeft mij weer de goede kant op laten kijken en leren afbakenen. Wanneer je zoals ik zo lang zonder werk bent, is het makkelijk de moed te verliezen. Je komt zo makkelijk in een negatieve spiraal en zie daar maar eens op eigen kracht uit te komen. Wat mij geholpen heeft? Een gezond, positief zelfbeeld (ik mag er zijn en ik mag er zijn zoals ik ben), mensen om me heen die me er doorheen sleepten (deel van mijn netwerk – bouw daaraan!), niet 24/7 bezig zijn met geen werk hebben (ga een leuke cursus doen, leuke klussen, andere mensen helpen), alternatieven onderzoeken voor het geval die baan niet komt; dat alles houd je in balans. En mijn christen-zijn was een positieve factor; dat gaf me rust. Nu, na twee jaar, heb ik net deze week te horen gekregen dat ik ben aangenomen in een hele leuke functie.
Het dringt nog niet helemaal tot me door maar wat ik wel weet is dit: ook op je 58e kan er nog een hele leuke baan voorbij komen. Zorg dan dat je die leuke en interessante werknemer bent waarnaar ze op zoek zijn. Dat zit hem meer in je persoonlijkheid dan in je vaardigheden.

A.B.

Conciërge, Haarlem

Herijking / keuzes maken

Ik heb Chrystal leren kennen in een periode waarin ik mij afvroeg of een loopbaanstap passend zou zijn. In een aantal gesprekken met bijbehorend huiswerk heeft Chrystal mij een heldere spiegel voorgehouden, mij ondersteund in het vormen van mijn eigen antwoorden en aangehoord. Hierin sloot zij mooi aan bij mijn vragen en wist hierin positief te prikkelen.

Haar enthousiasme en vertrouwen hebben mij geïnspireerd waarbij ik haar gedrevenheid en energie (en haar super geheugen) heb bewonderd. De ingezette instrumenten (zowel vragenlijsten als creatieve werkvormen) sloten aan bij mijn loopbaanvraag. Dit alles resulteerde in een voor mij herkenbare rapportage met voor mij goede adviezen en informatie over hoe verder te gaan.

Lottie Winkler

Trainer / Begeleider, Utrecht

De rapportage heeft over het algemeen een houdbaarheid van maximaal twee jaar. Natuurlijk is dit afhankelijk van de doorgemaakte ontwikkeling, de loopbaancurve en het persoonlijk ontwikkelplan