Een deskundigenoordeel….wie doet dat eigenlijk?

31 mrt 2017

Foto

Werkgevers kunnen een deskundigenoordeel aanvragen als de re-integratie van uw werknemer is vastgelopen, bijvoorbeeld omdat er een meningsverschil is over de re-integratie. Echter als een deskundigenoordeel geen verband houdt met de re-integratie, geeft het UWV steeds vaker niet thuis. Dat speelde onlangs bij een ondernemer die een goed lopend schildersbedrijf heeft. Over schadelast gesproken….

Uit de praktijk
Frans is buitenschilder en werkt met vier collega’s en heeft sinds twee maanden een vaste aanstelling. Gaandeweg gaat het niet zo goed met hem. Frans heeft een aantal keer een voorschot gevraagd op zijn loon.
Hij heeft dit gekregen maar daar zijn wel vragen bij gesteld.
Dat is Frans in het verkeerde keelgat geschoten en het resultaat was dat hij zich ziek meldde. Dit werd gemeld bij de arbodienst en de verwachting was dat Frans weer snel weer aan de slag zou gaan. De bedrijfsarts stelde echter vast dat Frans volledig arbeidsongeschikt was, dus keerde Frans voorlopig niet terug naar zijn werkplek. Vier weken later vond de bedrijfsarts nog steeds dat Frans volledig arbeidsongeschikt was en ondertussen was Frans al ruim 10 weken ziek thuis. Het schildersbedrijf vroeg vervolgens een deskundigenoordeel aan bij het UWV over de mate van de ziekte van Frans. Kosten € 400,=.
Het UWV liet het bedrijf echter na 2 weken weten dat het dit deskundigenoordeel niet zal uitvoeren. Reden: Het schildersbedrijf wilde geen oordeel hebben over de re-integratie van Frans, maar wil weten of het UWV de visie van de bedrijfsarts plausibel vindt. Het UWV gaf daarvoor deze verklaring:
Wanneer de werkgever het niet eens met de bedrijfsarts moet er een andere bedrijfsarts van de betreffende (of een andere) arbodienst, onafhankelijk een keuring uitvoeren bij de werknemer. Wanneer deze tweede arts ook van mening is dat er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid zal het UWV daarmee instemmen. Wanneer deze tweede arts echter van mening is dat er géén sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid, dan pas zal het UWV onafhankelijk keuren.
Dit bedrijf kwam hierdoor in een vervelende spagaat. Mijn advies was om een andere arbodienst te vragen om een onafhankelijke keuring. Met terugwerkende kracht hebben we het dossier op orde gebracht en na een verzuimgesprek met Frans en een onafhankelijk second opinion ging Frans toch starten met zijn re-integratie.

Het blijkt maar eens te meer dat het UWV niet de juiste instantie is voor een deskundigenoordeel.
Eerst naar een andere arbodienst voor een toetsing en indien nodig, hierna pas naar het UWV scheelt behoorlijk veel tijd die beter besteed kan worden aan gespreksvoering en een daadwerkelijk actie die gericht is op (gedeeltelijke) werkhervatting.


0 reacties