Werkgelegenheid neemt toe (?)

4 okt 2015

Werkloosheid daalt het snelt onder 25- tot 45-jarigen. De werkloosheid onder personen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen drie manden sneller gedaald van dan onder personen van 45 jaar en ouder. In augutsus waren in totaal 604 duizend mensen werkloos,, 13 duizend minder dan drie maanden eerder. De werkloosheid was in augustus nagenoeg gelijk aan die in juli en kwam uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking. Dot blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. UWV: In augustus bijna evenveel WW-uitkeringen als in juli. Augustus telde bijna 420 duizend lopende WW-uitkeringen, vrijwel evenveel al sin juli en 2,5 porcent minder dan in augustus vorig jaar.
In augustus vorig jaar nam het aantal uitkeringen vergeleken met de maand daarvoor nog af met 1,5 procent. Voor 35-45 jarigen komt het WW-aantal, zowel vergeleken met een maand geleden als met een jaar geleden, (veel) lager uit. Een toename was er, zoals gebruikelijk in de zomermaanden, vanuit de sector onderwijs. De piek van het aantal uitkeringen in de zomermaanden wordt in de sector onderwijs echter steeds hoger
.

 Bron: Persbericht CBS

0 reacties