Blended learning krijgt steeds meer aandacht

7 okt 2015

Foto

Mijn oudste zoon heeft nog urenlange hoorcolleges waarin een docent de stof uit het lesboek nog eens uiteenzet. Voor veel studenten een bekend (en vermoeiend) fenomeen. Past deze manier van onderwijs nog in een tijd van digitalisering? Ik en vele andere mensen in mijn netwerk geloven dat het antwoord is op de uitdagingen van het onderwijs.
Alleen online leren is trouwens geen blended learning, evenals enkel klassikaal studeren. Laatst zag ik een artikel waarin onderzoekers aangaven dat er pas sprake is van blended learning als er tussen de 30% en 79% van het onderwijs online wordt aangeboden. Navraag leerde mij dat blended learning het onderwijs al jaren bezig houdt. Het werd een hype rond 2000 maar het werd in eerste instantie verkeerd toegepast. Het educatieve materiaal werd niet aangepast. Het materiaal werd gewoon online geplaatst, onder het mom van e-learning.

De ontwikkeling gaat nu wel razend snel. Opleiders bieden steeds meer blended learning-pakketten aan.  Bij de studenten zie ik dat de filmpjes steeds meer een belangrijkere plek krijgen als onderdeel van de lesstof. Mijn zoon ziet op een filmpje bijvoorbeeld hoe de 3D techniek (kennis) kan worden ingezet om een gebouw te ontwerpen. Een docent legt dit prima uit. Werkelijk fantastisch. In dit geval is de leermethode aangepast op een zodanig manier dat het passend is op de leerstof. Omdat de leerstof digitaal en klassikaal wordt aangeboden beklijft de leerstof beter.

De ‘blend’ tussen klassiek contactonderwijs en online-onderwijsmethodes heeft naar mijn idee dus een positieve invloed op de effectiviteit van het onderwijs. Blended learning wordt al volop toegepast en de ontwikkeling zal alleen maar toenemen. Dit zal echter wel aandacht vragen van de mogelijke generatiekloof tussen docent en leerling. Tenslotte zijn de basisschoolleerlingen al behoorlijk vaardiger met ict als hun juf of meester!


0 reacties