Privacy en sociale wetgeving: geen gelukkig relatie

Een werknemer meldt zich ziek. Als HRM'er en leidinggevende volg je de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Echter bij de formulering van de vragen moet je rekening houden met wat je wel en niet mag. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft antwoord. Of toch...

Lees meer

kantoortuinen zijn niet altijd fijne en gezonde werkplekken

Momenteel heb ik drie coachees die werkzaam zijn in een kantoortuin (een grote kamer). In vakbladen wordt er veel geschreven over kantoortuinen. Steeds meer werknemers hebben er last van. Zo ook mijn coachees die heel goed begrijp. Ik heb nooit goed begrepen...

Lees meer

Gevoel en denken…..de vervangrealiteit

In mijn praktijk kom ik het vaak tegen: mensen die onzeker zijn en zich daardoor angstig voelen. Het zijn niet alleen vrouwen die pleasen, maar ook mannen, daar ken ik vele voorbeelden van, alhoewel vrouwen in de meerderheid zijn. En het is zo moeilijk...

Lees meer

Het functiehuis maar afschaffen?

Als HR professional wordt ik regelmatig geconfronteerd met vraagstukken rondom rollen en functies.In de transitie van rollen naar functie is het vaak handig om klein te beginnen. HR heeft in dit proces een stuwende rol en zal in het levenspad van de organisatie de...

Lees meer

Verschillende generaties versterken elkaar!

Millennials (1980-2000), de patatgeneratie (geboren in de 70's en pragmatisch) en, de verloren generatie en hier en daar nog een babyboomer. Op de werkvloer kom je ze allemaal tegen. En soms leidt dat tot stress, maar ook tot mooie resultaten. Ondertussen werken...

Lees meer