Loopbaanbegeleiding vanuit de werkgever

Soms hebben uw medewerkers inspiratie nodig of ze hebben het gevoel dat ze zijn vastgelopen en weten niet hoe ze dit moeten oppakken. Het kan zijn dat de medewerker niet helemaal op zijn plek zit in de functie waarop deze nu zit. Misschien heeft u een medewerker die moet reïntegreren die daar hulp bij nodig heeft. Dan is het zinvol om loopbaanbegeleiding in te zetten.

Wat levert loopbaanbegeleiding u op?

$

Het vergemakkelijkt transities op de interne arbeidsmarkten. Tijdens een traject komen medewerkers te weten wie ze zijn, wat ze te bieden hebben en wat ze willen bereiken. Inzicht in de loopbaanaspiraties en het talent van uw medewerkers laat u toe loopbaanwensen van medewerkers te koppelen aan de werkelijke mogelijkheden binnen de organisatie. De kosten kunt u eventueel in mindering brengen op de transitie- vergoeding.

$

Het ondersteunt de competentieontwikkeling van uw medewerkers. Opleidingsinspanningen die passen in het verwachtingspatroon van medewerkers en afgestemd zijn op bedrijfsdoelstellingen zijn het meest rendabel.

$

Bedrijfsinterne loopbaanbegeleiding verhoogt de werknemerstevredenheid. Onderzoek wijst uit dat de tevredenheid over de arbeidssituatie stijgt, zelfs als de arbeidssituatie ongewijzigd blijft. Medewerkers voelen zich dankzij loopbaanbegeleiding gesteund in hun ontwikkeling. Dat versterkt hun motivatie en de band met het bedrijf.

Wilt u meer weten over loopbaanbegeleiding?

Stay Matched zorgt voor beweging en creëert resultaatgericht door mensen te inspireren en te prikkelen. We geven u net iets extra’s mee in een gesprek waardoor uw werknemer nog meer gaat nadenken en inzicht krijgt in zijn/haar eigen handelen!