Reïntegratie-adviseur

Op proactieve wijze weet ik samen met de vacaturehouder, leidinggevende en medewerker kansen te creëren en te benutten om een passende functie te vinden. Ik werk nauw samen met en ben volwaardig sparringpartner van de ketenpartners bij verzuim, zoals de verzuimcoach, de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, loopbaanadviseur en leidinggevende. Daarbij weet ik effectief om te gaan met de verschillende (soms tegengestelde) belangen om te komen tot een duurzame plaatsing. Ik bouw en onderhoud een netwerk voor uitwisseling van vacatures en herplaatsingskansen tussen de afdelingen en de externe arbeidsmarkt.

 Ik leg de inspanningen en resultaten UWV- en AVG-proof vast in een re-integratieplan eerste spoor en procesverslag. Dit verslag maakt uiteindelijk deel uit van het re-integratieverslag Poortwachter UWV. In deze rol ben inhoudelijk contactpersoon naar externe partijen zoals het re-integratiebedrijf spoor 2. Daarnaast werk ik actief mee aan het verlagen van arbeidsverzuim. Mijn rol is veelal om structurele verbeteringen aan te dragen en samen met collega’s aan de doorontwikkeling van de verzuim- en re-integratieaanpak te werken.

Als adviseur re-integratie ben ik een creatieve denker en doener, maar bovenal een teamspeler. Ik ben gedreven om medewerkers op een duurzame plek te krijgen waarbij ik denk in kansen en mogelijkheden. Daarnaast ben ik staat om een relevant netwerk tot stand te brengen én te onderhouden. Opdrachtgevers geven terug dat ik vertrouwen weet te winnen en mensen mee weet te krijgen. Daarbij ga ik het echte gesprek aan en weet met behoud van relatie de lastige zaken op tafel te krijgen.

Passende begeleiding voor ieder individu. Extra ondersteuning en voor het beantwoorden van allerlei vragen. Het motto is ‘eerst kijken naar de mogelijkheden en daarna pas naar de eventuele beperkingen’. Iedereen heeft talenten ongeacht een (tijdelijke) beperking. Als je weet waar deze liggen en die ten volle kan en weet te benutten is dit de sleutel tot geluk.