HRM-diensten

Heeft u zelf geen HRM-afdeling of is deze onderbezet? Heeft u een afgebakend vraagstuk op het gebied van HRM? Dan help ik graag met adviezen en ik ontzorg u door op praktische en professionele wijze invulling te geven aan uw HRM-beleid:

 • Als deskundige en betrouwbare rechterhand bij ‘gedoe’ rondom medewerkers.
 • Gericht door het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan uw organisatiedoelstellingen.
 • Gericht op constructieve samenwerking met reeds aanwezige professionals.
 • Gericht op geheimhouding door middel van een juridisch getoetste bijlage.

De volgende werkzaamheden kan ik voor u uitvoeren

Als sr. HRM business partner

 • Advies op operationeel- tactisch- en strategisch niveau en het (lijn) management coachen en adviseren;
 • Ondersteuning bij Medezeggenschapsraad;
 • Vervanging HRM-manager;
 • Individuele gespreksvoering (development, employability (blijvende inzetbaarheid op de gehele arbeidsmarkt), ontwikkelgesprekken,  functioneren, mobiliteit (blijvende beweging van uw eigen medewerkers);
 • Arbeidsjuridische vraagstukken behandelen (o.a. incidenteel voorkomende situaties, einde overeenkomst, functioneren);
 • Werving en selectie – indien wenselijk kunnen er testen worden ingezet;
 • Operationele werkzaamheden en adviseren bij de toepassing van HR-instrumenten (arbeidsovereenkomsten, uitvoering CAO, activiteiten coördineren zoals de HRM cyclus).

Als loopbaanbegeleider

 • Ontwikkelgesprekken
 • Loopbaancoaching

Als verzuimmanager

 • Expert en adviseur op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid, Arbo en preventie en verzuim;
 • Arbo-onderwerpen (o.a. RI&E, knelpunten lokaliseren, experts inschakelen, preventie borgen);
 • Het gehele proces naar werkhervatting coördineren en indien gewenst, WP uitvoeren en/of managers en leidinggevenden hierin coachen;
 • Vanuit schadelastbeheersing samen met de Arbodienst de administratieve verzuimprocesbegeleiding monitoren;
 • Bij eigenrisicodragerschap: het beperken en het liefst voorkomen van de risico’s rondom de sociale zekerheid. Wie niet voldoet aan de regels kan forse boetes, sancties en naheffingen verwachten. Bovendien kan op de lange termijn de relatie met toezichthouders, met klanten én met zakenpartners of medewerkers verslechteren;
 • Adviseren op breder beleidsniveau (trends in ontwikkeling van (dreigend) verzuim lokaliseren en verbetervoorstellen doen);
 • Procesinterventies: bezwaar- en beroepsprocedures initiëren, interventies adviseren, loonsancties opleggen of met betrekking tot de samenwerking met de Arbodienst;
 • Aanbestedingstrajecten mede begeleiden.

Stay Matched neemt geen verantwoordelijkheden over. Wij adviseren, ondersteunen en doen! Dit zonder op de stoel van de betreffende eindverantwoordelijke te gaan zitten. De HRM Adviseur is pragmatisch. Geen dikke beleidsstukken maar korte en gerichte interventies/adviezen. In veruit de meeste personeelsvragen kan er worden geadviseerd.